NYHETER

Offentlig auktion

Försäljning av fastigheten Södertälje Talby 1:26 med adress Talby 14, 152 95 Södertälje

Fastigheten är en lantbruksenhet och säljs på offentlig auktion genom advokaten Magdalena Schmidt, förordnad god man av Södertälje tingsrätt enligt lagen om samäganderätt. Offentlig auktion sker på Ramberg Advokaters kontor i MOOD-gallerian den 15 mars 2021 kl. 14:00. Intresse att deltaga i auktionen ska anmälas till Ramberg Advokater senast fredagen den 12 mars 2021 via e-post till tina.varis@ramberglaw.se

Objektsbeskrivning och annan dokumentation finns att hämta på Hemnet och Ludvig & Co

Observera att det föreligger särskilda villkor för deltagande i auktionen samt erläggande av handpenning, samt att fastigheten säljs i befintligt skick och med friskrivningsklausul. Notera även att jordförvärvstillstånd kan krävas för vissa förvärvare (såsom juridiska personer).

Visning

Onsdagen den 10 mars, kl. 13:00-15:00. Därutöver kan möjlighet att anordna privata visningar finnas. Anmäl dig för visning till fastighetsmäklare Patrik Henriksson, patrik.henriksson@ludvig.se eller per telefon 073-360 76 54. Det går bra att besöka fastigheten på egen hand.

För övriga frågor hänvisas till fastighetsmäklare Patrik Henriksson, telefon 073-360 76 54, patrik.henriksson@ludvig.se eller den gode mannen advokat Magdalena Schmidt, telefon 070 753 16 62,  magdalena.schmidt@ramberglaw.se