NYHETER

RAMBERG ADVOKATER LEGAL RÅDGIVARE TILL AWARDIT VID RIKTAD EMISSION

Awardit AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Genom emissionen tillförs Awardit cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader.

Awardit är en ledande operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar.

Ramberg agerade legal rådgivare till Awardit i samband med den riktade emissionen. Teamet från Ramberg bestod av Lars Widhagen och Malin Tiberg. Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner.