NYHETER

Rambergs argument bar hela vägen!

Den 16 september meddelade Patent- och marknadsdomstolen en dom avseende alster av brukskonst, som är en del av upphovsrätten som ofta även kallas industridesign.  

Målet, nr 9191-20, gällde rättigheterna till en barstol med ett mycket speciellt utseende. Motparten hävdade att vår klient (Erikslunds Möbler från Västerås) begick intrång i motpartens rättighet genom att sälja en liknande barstol. Ramberg ifrågasatte bland annat att motparten hade skapat sitt verk, sin barstol, och lyckades slå hål på motpartens bevisning om detta. Klienten vann målet fullt ut och motparten har inte överklagat detta. Erikslund företräddes av Peppe Hedberg och Joakim Sånglöf. Tidigare ansvarade även Anna Marthins.

Erikslund Möblers variant av den omtvistade barstolen