NYHETER

Otillbörliga handelsmetoder förbjuds vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Den 1 november i år träder den nya lagen (SFS 2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (UTP-lagen) i kraft. Lagen genomför EU-direktivet 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, UTP-direktivet.

Syftet är att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot vissa otillbörliga handelsmetoder. Lagen gäller vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter om köparen eller leverantören är etablerad i Sverige och köparen

  1. har en årsomsättning som motsvarar mer än två miljoner euro, eller
  2. är en myndighet som är etablerad i Europeiska unionen.

Lagen gäller inte om köparen är en konsument.

I lagen listas vilka handelsmetoder som är förbjudna. Exempelvis är det förbjudet att ensidigt genomdriva en ändring av villkoren i ett avtal i fråga om intervall, metod, plats, tid eller volym för en leverans, kvalitetskrav, betalning eller pris eller att kräva betalning av leverantören för sådant som inte är kopplat till leverantörens försäljning. Lagen omfattar även förbud mot vissa leverans- och betalningstider.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och får besluta att en köpare som har tillämpat en förbjuden handelsmetod ska en betala en sanktionsavgift. En köpare kan även föreläggas att upphöra med en förbjuden handelsmetod.

Denna artikel innehåller en generell redogörelse för den nya lagen och bör inte läggas till grund för ageranden i det specifika fallet då varje situation är unik. Vår rekommendation är att man i varje specifikt fall söker juridisk rådgivning om lämpligt agerande.

Vid frågor om den nya lagen, kontakta advokat Amanda Starfelt på telefonnummer 073 810 48 00 eller via e-post amanda.starfelt@ramberglaw.se.