NYHETER

Bio-Works Technologies biträds av Ramberg Advokater i samband med riktad nyemission om 85 MSEK 

Den 8 november 2021 beslutade styrelsen för Bio-Works Technologies om en riktad nyemission till ett urval av välrenommerade investerare. Beslutet godkändes av extra bolagsstämman den 25 november 2021. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 85 miljoner kronor.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Ramberg Advokater agerade legal rådgivare till Bio-Works Technologies genom Lars Widhagen och Malin Tiberg.