NYHETER

Awardit biträddes av Ramberg Advokater i samband med en riktad nyemission

Genom nyemissionen tillförs Awardit cirka 190 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Awardit är en ledande operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar. Awardit är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Rambergs team bestod av Lars Widhagen och Malin Tiberg.