NYHETER

Ramberg Advokater har biträtt Awardit i samband med förvärv av Prämie Direkt och en apportemission

Awardit har förvärvat samtliga aktier i det tyska bolaget Prämie Direkt. Köpeskillingen uppgick till 17,5 MEUR. I samband med förvärvet genomförde Awardit en apportemission som en del av köpeskillingen.

Awardit är en ledande operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar. Awardit är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Prämie Direkt är ett av de marknadsledande lojalitetsföretagen i Tyskland. Kärnverksamheten består i att tillhandahålla och driva olika former av lojalitets- och motivationsprogram på white label basis samt att tillhandahålla fulfillment inom dessa.

Från Ramberg deltog Lars Widhagen, Jennie Hällström, Malin Tiberg och Fanny Wieru.