NYHETER

Bilmetro har biträtts av Ramberg Advokater i försäljningen till Scania Sverige och Din Bil Sverige

Bilmetro är ett av Sveriges största privatägda familjeföretag. I samband med försäljningen finns bilföretaget på elva orter och har 654 medarbetare. Scania Sverige tar över lastbilsverksamheten medan Din Bil Sverige driver personbilsaffären vidare. Ramberg Advokater biträdde Bilmetro i samband med transaktionen.

Från Ramberg var Johan Palmgren ansvarig för projektet.