NYHETER

Anställningsavtal – mallar behöver uppdateras

I dagarna har många olika arbetsrättsliga regler trätt i kraft, men flera tillämpas först från och med den 1 oktober 2022. Här vill vi särskilt flagga för de nya regler som gäller för anställningsavtal som tecknas från och med den 29 juni 2022.

De nya reglerna i LAS (baserade på EU-regler) handlar om arbetsgivarens skyldighet att ge mer information till den anställde i samband med att den anställde tillträder sin anställning. Det här är egentligen inget nytt, liknande regler finns i LAS sedan tidigare. Men nu är det väsentligt mer skriftlig information som arbetsgivare ska lämna till alla nyanställda, även till företagsledare. För arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal kan särskilda regler därtill gälla.

Vår rekommendation är att all nödvändig information anges i anställningsavtalet. Mallar för anställningsavtal behöver uppdateras, vilket vi redan har hjälpt många klienter med. Välkommen att kontakta vår arbetsrättsexpert advokat Fredrika Skoog på telefonnummer 076-840 91 12 eller via e-post fredrika.skoog@ramberglaw.se om du har några frågor om de nya reglerna, önskar hjälp att se över era mallar för anställningsavtal eller önskar annan arbetsrättslig rådgivning.

Denna artikel innehåller en generell beskrivning av de nya arbetsvillkorsreglerna och bör inte läggas till grund för ageranden i det specifika fallet då varje situation är unik. Vår rekommendation är att man i varje specifikt fall söker juridisk rådgivning om lämpligt agerande.