NYHETER

Ramberg Advokater rådgivare vid ingående av hyresavtal för forskningsanläggning

På uppdrag av IVL Svenska Miljöinstitutet AB biträdde Ramberg Advokater IVL och KTH vid förhandlingarna med Stockholm Vatten AB om hyresavtal för en forskningsanläggning som ska iordningsställas för dem på Loudden strax öster om Frihamnen i Stockholm. Det blir en unik pilot- och demonstrationsanläggning i vilken nya lösningar för cirkulär vattenhantering och resursutvinning ska testas och utvecklas. Från Rambergs fastighetsgrupp var delägare Camilla Alm-Eriksson ansvarig.