NYHETER

Ramberg företräder XMReality i samband med företrädesemission och riktad emission

Ramberg företräder XMReality i samband med en fullt garanterad företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units), samt en riktad emission av units. XMReality är listad på Nasdaq First North Growt Market.

Rambergs team bestod främst av Lars Widhagen, Malin Tiberg och Linnea Almhagen.