NYHETER

Ramberg har biträtt Awardit i samband med förvärv av Connex Marketing och apportemission

Awardit AB (publ) har förvärvat 100 procent av det ledande österrikiska lojalitets- och presentkortsföretaget Connex Marketing GmbH. Köpeskillingen uppgick till ca 10,7 MEUR. I samband med förvärvet genomförde Awardit en apportemission som en del av köpeskillingen.

Awardit är nordens största operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor, poängshoppar och presentkort. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Från Ramberg deltog främst Lars Widhagen, Jennie Hällström och Malin Tiberg.