NYHETER

SCC Skiljedomsinstitut publicerar 2022 års ärendestatistik

SCC gör varje år en sammanställning av föregående års målstatistik och nyligen publicerades 2022 års statistik.

Av statistiken framgår bland annat att av de 143 mål som påkallades under 2022 omfattades 60 % av SCC:s skiljedomsregler och 31 % av SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. 67 % av tvisterna i mål enligt SCC:s skiljedomsregler avslutades med skiljedom inom 12 månader och 84 % av tvisterna i mål enligt SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande avslutades med skiljedom inom 6 månader.

En rolig nyhet är också att SCC för första gången någonsin utsett en majoritet av kvinnliga skiljedomare.

Läs mer om SCCs målstatistik för 2022 här: https://sccarbitrationinstitute.se/en/about-scc/scc-statistics