NYHETER

Ramberg Advokater biträder Kodiak Hub i finansieringsrunda

Ramberg Advokater har biträtt SaaS-bolaget Kodiak Hub (CSV Rating AB) i samband med bolagets kapitalanskaffning om 55 miljoner kronor. Finansieringsrundan leddes av investmentbolaget BLQ Invest, men även befintliga ägare som Scandector och Racecraft deltog.

Rambergs team bestod främst av Lars Widhagen, Malin Tiberg och Jenny Lind.