NYHETER

Ramberg har biträtt säljarna av BrightBid

Ramberg har biträtt säljarna vid försäljningen av BrightBid AB till First North Premier-noterade Speqta AB (publ). Köpeskillingen för 100 procent av utestående aktier och teckningsoptioner betalades genom en apportemission av nya aktier i Speqta. Efter transaktionen innehar säljarna av BrightBid cirka 73 procent av det totala antalet aktier och röster i Speqta.

BrightBid är ett SaaS-bolag som erbjuder en egenutvecklad AI-lösning som optimerar annonsörernas Google Sökannonser inom textannonser, vilket är det största segmentet på den globala online-annonsmarknaden. BrightBid erbjuder även sökannonsering på Microsoft-ägda Bing.

Från Ramberg deltog främst Johan Palmgren, Victor Pålsson Lundell, Malin Tiberg och Emma Johansson.