NYHETER

Rättviks kommun har förvärvat vårdcentral av SBB

Ramberg Advokater biträdde Rättviks kommun vid kommunens förvärv av en fastighet från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Fastigheten inrymmer bland annat vårdcentral, ungdomsmottagning och ett av kommunens särskilda boenden. Transaktionen skedde som en bolagstransaktion med underliggande fastighetsvärde om 103 miljoner kronor.

Rambergs team bestod huvudsakligen av Magdalena Schmidt (ansvarig delägare), Emma Johansson och Harald Myrenfors.