NYHETER

Sundsvalls kommun har förvärvat äldreboenden av SBB

Ramberg Advokater biträdde Sundsvalls kommun vid kommunens förvärv av tre fastigheter från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Fastigheterna innehåller i huvudsak äldreboenden och byggnaderna omfattar ca 16 000 kvadratmeter. Transaktionen skedde som en bolagstransaktion med underliggande nettofastighetsvärde om 271,5 miljoner kronor.  

Rambergs team bestod huvudsakligen av Magdalena Schmidt (ansvarig delägare) Emma Johansson och Harald Myrenfors.