NYHETER

Region Stockholm har förvärvat sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon 

Ramberg Advokater har agerat legal rådgivare till Region Stockholm vid övertagandet av 1177 på telefon i egen regi och har i samband med detta bl.a. biträtt Region Stockholm vid övertagandet av verksamheten genom förvärv av bolaget Medhelp Sjukhusrådgivning AB. 

Rådgivningstjänsten 1177 på telefon i Stockholm är en samhällsviktig tjänst som utgör en central funktion för hälso- och sjukvårdsystemet inom Region Stockholm. Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB har sedan 2019 varit upphandlad vårdgivare för rådgivningstjänsten.

Ramberg Advokaters team bestod i huvudsak av ansvariga delägarna Anders Ekborg, Pamela Lannerheim Angergård och Ingrid Westin Wallinder, samt advokaterna Erik Forsberg, Victor Pålsson Lundell, Josefine Appelgren och biträdande juristerna Emma Johansson och Harald Myrenfors.

För mer information, kontakta Anders Ekborg eller Pamela Lannerheim Angergård
E-post: anders.ekborg@ramberglaw.se och pamela.lannerheim@ramberglaw.se
Tel: 0707-48 68 61 och 0703-48 68 08