Möja Värdshus & Bageri i ny regi – Ramberg biträdde fastighetsägaren

MöjaBo Fastigheter AB har ingått hyresavtal avseende restaurang, bageri och vandrarhem med driftbolaget Kök & Bar i Skärgården AB. Fastighetsägaren värnar om en levande skärgård och målsättningen är att verksamheten ska bedrivas under större delen av året.

Ramberg Advokater söker biträdande jurist inom M&A och aktiemarknad

ramberg-karriar

Nu letar vi fler talanger med stor nyfikenhet för M&A och aktiemarknad till vårt corporate-team.

Välkommen med din ansökan!

Ramberg Advokater biträder Kodiak Hub i finansieringsrunda

Ramberg Advokater har biträtt SaaS-bolaget Kodiak Hub (CSV Rating AB) i samband med bolagets kapitalanskaffning om 55 miljoner kronor. Finansieringsrundan leddes av investmentbolaget BLQ Invest, men även befintliga ägare som Scandector och Racecraft deltog.

SCC Skiljedomsinstitut publicerar 2022 års ärendestatistik

Av statistiken framgår bland annat att av de 143 mål som påkallades under 2022 omfattades 60 % av SCC:s skiljedomsregler och 31 % av SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. 67 % av tvisterna i mål enligt SCC:s skiljedomsregler avslutades med skiljedom inom 12 månader och 84 % av tvisterna i mål enligt SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande avslutades med skiljedom inom 6 månader.

Tre snabba frågor inför stämmosäsongen 2023 – Ramberg svarar

regulatory-compliance

Årsstämmosäsongen närmar sig med stormsteg, och för vissa företag är planeringen redan i full gång. Under våren kommer Ramberg att släppa en serie av ”snabba frågor och svar” som relaterar till förberedelse och genomförande av bolagsstämma.

Ramberg Advokater har biträtt Awardit i samband med förvärv och apportemission

aktiemarknadsratt

Awardit AB (publ) har förvärvat 100 procent av det ledande österrikiska lojalitets- och presentkortsföretaget Connex Marketing GmbH. Köpeskillingen uppgick till ca 10,7 MEUR. I samband med förvärvet genomförde Awardit en apportemission som en del av köpeskillingen.

Ramberg företräder XMReality i samband med företrädesemission och riktad emission

Ramberg företräder XMReality i samband med en fullt garanterad företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units), samt en riktad emission av units. XMReality är listad på Nasdaq First North Growt Market.

Ramberg Advokater rådgivare vid ingående av hyresavtal för forskningsanläggning

arbetsratt

På uppdrag av IVL Svenska Miljöinstitutet AB biträdde Ramberg Advokater IVL och KTH vid förhandlingarna med Stockholm Vatten AB om hyresavtal för en forskningsanläggning som ska iordningsställas för dem på Loudden strax öster om Frihamnen i Stockholm.

Alla bostadsrättsföreningar påverkas av ändringar i bostadsrättslagen

regulatory-compliance

Den 1 januari 2023 träder ett antal ändringar i bostadsrättslagen ikraft. Redan nu är det läge att se över om föreningens stadgar behöver uppdateras samt sätta sig in i de nya reglerna om ändring av bostadsrättslägenhet som bostadsrättshavare önskar göra. Fler ändringar kräver styrelsens tillstånd och otillåtna ändringar kan utgöra grund för förverkande.

Anställningsavtal – mallar behöver uppdateras

bolagsrätt

I dagarna har många olika arbetsrättsliga regler trätt i kraft, men flera tillämpas först från och med den 1 oktober 2022. Vi vill särskilt flagga för de nya regler som gäller för anställningsavtal som tecknas från och med den 29 juni 2022.