Digitala stämmor i bostadsrättsföreningar

Från och med den 1 januari 2024 är det möjligt för bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar att hålla helt digitala föreningsstämmor. Motsvarande gäller för bolagsstämma i aktiebolag.

Sundsvalls kommun har förvärvat äldreboenden av SBB

Ramberg Advokater biträdde Sundsvalls kommun vid kommunens förvärv av tre fastigheter från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Fastigheterna innehåller i huvudsak äldreboenden och byggnaderna omfattar ca 16 000 kvadratmeter. Transaktionen skedde som en bolagstransaktion med underliggande nettofastighetsvärde om 271,5 miljoner kronor.

Rättviks kommun har förvärvat vårdcentral av SBB

om-ramberg

Ramberg Advokater biträdde Rättviks kommun vid kommunens förvärv av en fastighet från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Fastigheten inrymmer bland annat vårdcentral, ungdomsmottagning och ett av kommunens särskilda boenden.

Fagersta kommun har förvärvat kommunhuset av SBB

Ramberg Advokater biträdde Fagersta kommun vid kommunens förvärv av Brukskontoret och Norra Station av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Byggnaderna inrymmer kommunhuset och omfattar totalt ca 5 200 kvadratmeter.

Nykvarns kommun har förvärvat kommunhuset från SBB

Ramberg Advokater biträdde Nykvarns kommun vid kommunens förvärv av kommunhuset och tillhörande kommersiella lokaler samt bostäder av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Kommunen flyttade in i kommunhuset 2021 som då var nybyggt och tecknade ett 25-årigt hyresavtal med SBB.

Nytt förslag om helt digitala bolagsstämmor – ej för börsbolagen?

En bolagsstämma ska i nuläget hållas på den ort där bolaget har sitt säte och det innebär att stämman måste hållas på en fysisk plats där aktieägare kan närvara. Under corona-pandemin tilläts helt digitala stämmor och stämmor med enbart poströstning enligt en tillfällig lagstiftning.

Ramberg har biträtt Awardit i samband med förvärv av tyska IPO PrämienServices GmbH

Awardit fortsätter konsolidera DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz) genom förvärv av 100 procent det ledande tyska lojalitetsföretaget IPO PrämienServices GmbH. Köpeskillingen uppgår till ca 7,8 MEUR och betalas kontant.

Ramberg har biträtt säljarna av BrightBid

bolagsrätt

Ramberg har biträtt säljarna vid försäljningen av BrightBid AB till First North Premier-noterade Speqta AB (publ). Köpeskillingen för 100 procent av utestående aktier och teckningsoptioner betalades genom en apportemission av nya aktier i Speqta.

Rambergs Casetävling 2023

Ramberg Advokater arrangerar för första gången någonsin Rambergs Casetävling. Tävlingen riktar sig till juriststudenter vid Stockholms universitet, som läser termin fem eller senare.

Möja Värdshus & Bageri i ny regi – Ramberg biträdde fastighetsägaren

MöjaBo Fastigheter AB har ingått hyresavtal avseende restaurang, bageri och vandrarhem med driftbolaget Kök & Bar i Skärgården AB. Fastighetsägaren värnar om en levande skärgård och målsättningen är att verksamheten ska bedrivas under större delen av året.