Behöver anställningsavtalen ändras vid hemarbete?

Många arbetsgivare vill erbjuda sina anställda fortsatt möjlighet att arbeta hemifrån efter pandemin och vi får just nu många frågor från våra klienter om vilka regler som gäller. Behöver exempelvis anställningsavtalen ändras?

Otillbörliga handelsmetoder förbjuds vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Den 1 november i år träder den nya lagen (SFS 2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (UTP-lagen) i kraft. Lagen genomför EU-direktivet 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, UTP-direktivet.

Gordon Delivery tar in 150 miljoner kronor i nytt kapital.

Rambergs klient Gordon Delivery är ett snabbväxande företag inom leveranser för last mile, eller ”sista milen” som är det sista ledet i distributionskedjan, och med det menas transporten av en vara från ett lager till en slutdestination, vilket ofta är en konsument.

Rambergs argument bar hela vägen!

Den 16 september meddelade Patent- och marknadsdomstolen en dom avseende alster av brukskonst, som är en del av upphovsrätten som ofta även kallas industridesign.  

Ramberg Advokater söker erfaren jurist till Regulatory-, Compliance-, och miljörätts-team

Vi söker nu en ny kollega till vårt Regulatory-, Compliance- och miljörätts-team som bistår nationella och internationella aktörer inom reglerade branschsektorer (såsom kemikalier, livsmedel, läkemedel, medicinteknik, kosmetik, life sciences, jordbruk, teknik m.fl.) där rättsliga och regulatoriska frågeställningar om säkerhet, hälsa och miljö är centrala för verksamheten.

Ramberg Advokater utökar!

Ramberg har nu efter sommaren rekryterat två jurister som från och med augusti 2021 är en del av vårt framgångsrika team.

Ramberg Advokater legal rådgivare till Awardit vid riktad emission

Awardit AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Genom emissionen tillförs Awardit cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader.

Ramberg Advokater har biträtt Kund-o AB i samband med Standout Capitals investering i bolaget

Kund-o AB har sedan starten 2010 utvecklat digitala verktyg för kundservice. Bolaget har idag cirka 45 anställda med kontor i både Stockholm och Oslo, och en kundportfölj med cirka 300 företag i Norden.

Ramberg rådgivare i Bambusers företrädesemission

Ramberg Advokater KB var legal rådgivare till Bambuser AB i samband med bolagets företrädesemission om cirka 101,1 miljoner kronor

Ramberg Advokater vinner framgång

Ramberg Advokater genom advokat Bobby Arash har framgångsrikt överklagat och hävt två beslut av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).