Bilmetro har biträtts av Ramberg Advokater i försäljningen till Scania Sverige och Din Bil Sverige

Bilmetro är ett av Sveriges största privatägda familjeföretag. I samband med försäljningen finns bilföretaget på elva orter och har 654 medarbetare. Scania Sverige tar över lastbilsverksamheten medan Din Bil Sverige driver personbilsaffären vidare.

Ramberg Advokater har biträtt Awardit i samband med förvärv av Prämie Direkt och en apportemission

Awardit har förvärvat samtliga aktier i det tyska bolaget Prämie Direkt. Köpeskillingen uppgick till 17,5 MEUR. I samband med förvärvet genomförde Awardit en apportemission som en del av köpeskillingen.

Awardit biträddes av Ramberg Advokater i samband med en riktad nyemission

bolagsrätt

Genom nyemissionen tillförs Awardit cirka 190 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Stärkt skydd för visselblåsare och utökade krav på arbetsgivare

arbetsratt

Idag den 17 december 2021 blir skyddet starkare för visselblåsare som larmar om missförhållanden på arbetsplatsen i och med att den nya visselblåsarlagen träder i kraft. Den nya lagen är ett resultat av det så kallade visselblåsardirektivet som antogs av Europeiska rådet under 2019.

Bio-Works Technologies biträds av Ramberg Advokater i samband med riktad nyemission om 85 MSEK 

aktiemarknadsratt

Den 8 maj 2021 beslutade styrelsen för Bio-Works Technologies om en riktad nyemission till ett urval av välrenommerade investerare. Beslutet godkändes av extra bolagsstämman den 25 november 2021. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 85 miljoner kronor.

Behöver anställningsavtalen ändras vid hemarbete?

Många arbetsgivare vill erbjuda sina anställda fortsatt möjlighet att arbeta hemifrån efter pandemin och vi får just nu många frågor från våra klienter om vilka regler som gäller. Behöver exempelvis anställningsavtalen ändras?

Otillbörliga handelsmetoder förbjuds vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Den 1 november i år träder den nya lagen (SFS 2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (UTP-lagen) i kraft. Lagen genomför EU-direktivet 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, UTP-direktivet.

Gordon Delivery tar in 150 miljoner kronor i nytt kapital

Rambergs klient Gordon Delivery är ett snabbväxande företag inom leveranser för last mile, eller ”sista milen” som är det sista ledet i distributionskedjan, och med det menas transporten av en vara från ett lager till en slutdestination, vilket ofta är en konsument.

Rambergs argument bar hela vägen!

Den 16 september meddelade Patent- och marknadsdomstolen en dom avseende alster av brukskonst, som är en del av upphovsrätten som ofta även kallas industridesign.  

Ramberg Advokater söker erfaren jurist till Regulatory-, Compliance-, och miljörätts-team

Vi söker nu en ny kollega till vårt Regulatory-, Compliance- och miljörätts-team som bistår nationella och internationella aktörer inom reglerade branschsektorer (såsom kemikalier, livsmedel, läkemedel, medicinteknik, kosmetik, life sciences, jordbruk, teknik m.fl.) där rättsliga och regulatoriska frågeställningar om säkerhet, hälsa och miljö är centrala för verksamheten.