Region Stockholm har förvärvat sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon

Ramberg Advokater har agerat legal rådgivare till Region Stockholm vid övertagandet av 1177 på telefon i egen regi och har i samband med detta bl.a. biträtt Region Stockholm vid övertagandet av verksamheten genom förvärv av bolaget Medhelp Sjukhusrådgivning AB. 

Navigating New EU Health Technology Regulations: Balancing opportunities and challenges in international research

On 15 December 2021, the European Union (EU) embarked upon an uncharted regulatory approach by adopting Regulation (EU) 2021/2282 on Health Technology Assessment (HTA). This regulatory regime aims to improve the availability of innovative health technologies (such as pharmaceuticals and medical devices associated with high risks) for EU patients.

ESPR: paving the way for greener products in the EU

Today, the EU Council has officially approved the latest legislative proposal on Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), a pivotal element of the EU’s Green Deal. For more details, please see the EU Council’s official press release here.

Green Milestone: EU sets new standard with Carbon Footprint Declaration for Batteries

In July 2017, the European Commission announced plans to adopt a new legislative proposal. This proposal establishes a uniform format for businesses to declare the Carbon Footprint of their batteries (CFB), marking a significant step in the EU’s commitment to reducing the environmental impact of batteries.

EU Extends Biocidal Product Review Deadline to 2030!

On 22 May 2024, the long-awaited Commission Regulation (EU) 2024/1398 was officially published in the EU’s official journal. This regulation extends the deadline for the European Commission’s review programme for the systematic examination of existing active substances used in biocidal products to 31 December 2030.

Vikten av att i skiljeklausuler – utöver säte – även särskilt reglera den geografiska platsen för förhandling

I Ramberg Advokaters senaste artikel belyser våra tvistlösare advokaterna Josefine Appelgren och Jennie Hällström varför svenska parter i internationella avtalsförhållanden bör överväga att särskilt reglera den geografiska platsen för förhandling i skiljeklausuler.

Skadebedömningen och anbudsgivarens skyldighet att påtala fel under anbudstiden – men inte alla slags fel?

kommersiell-avtalsratt

Kammarrätten i Sundsvall i mål nr 2565-23 kom nyligen med ett välkommet avgörande som klargör vad som krävs av en anbudsgivare för att undvika att skada uppkommer. Målet nyanserar skadebedömningen som framgår av HFD 2022 ref 4 I och II.

Ramberg Advokaters klient Kandy’z AB utsedd till årets franchisekedja 2024

Den 25 april 2024 tilldelades Kandy’z AB utmärkelsen ”Årets Franchisekedja 2024” vid Svenska Franchisegalan på Grand Hôtel i Stockholm.

Co-working för spelutvecklare

Ramberg advokater har biträtt spelutvecklaren Midjiwan AB i hyresrättsliga frågor vid etableringen av Game Town som är Stockholms första co-working för spelutvecklare.

Tre snabba frågor rörande bolagsstämma – Ramberg svarar

I den här serien svarar Rambergs bolags- och aktiemarknadsgruppen på tre frågor som relaterar till planering av årsstämma.