Snart kan otillåtna ändringar av bostadsrättslägenhet leda till förverkande

regulatory-compliance

Den 1 januari 2023 träder ett antal ändringar i bostadsrättslagen ikraft. Redan nu är det läge att se över om föreningens stadgar behöver uppdateras samt sätta sig in i de nya reglerna om ändring av bostadsrättslägenhet som bostadsrättshavare önskar göra. Fler ändringar kräver styrelsens tillstånd och otillåtna ändringar kan utgöra grund för förverkande.

Mallar för anställningsavtal behöver uppdateras

bolagsrätt

I dagarna har många olika arbetsrättsliga regler trätt i kraft, men flera tillämpas först från och med den 1 oktober 2022. Vi vill särskilt flagga för de nya regler som gäller för anställningsavtal som tecknas från och med den 29 juni 2022.

Ramberg Advokater söker en administrativ generalist med intresse för ekonomi

Vi söker dig som har någon erfarenhet av administration och ekonomi med intresse och ambition att utvecklas inom dessa områden. Som person vill vi att du är noggrann, driven och ansvarstagande. Vidare ser vi gärna att du är en social och öppen person som trivs att arbeta både självständigt och i team.

Patent- och marknadsöverdomstolen ger Ramberg rätt!

Den 16 september 2021 meddelade Patent- och marknadsdomstolen en dom avseende alster av brukskonst, som är en del av upphovsrätten som ofta även kallas industridesign. Målet, nr 9191-20, gällde rättigheterna till en barstol med ett mycket speciellt utseende.

Bilmetro har biträtts av Ramberg Advokater i försäljningen till Scania Sverige och Din Bil Sverige

Bilmetro är ett av Sveriges största privatägda familjeföretag. I samband med försäljningen finns bilföretaget på elva orter och har 654 medarbetare. Scania Sverige tar över lastbilsverksamheten medan Din Bil Sverige driver personbilsaffären vidare.

Awardit biträddes av Ramberg Advokater i samband med en riktad nyemission

bolagsrätt

Genom nyemissionen tillförs Awardit cirka 190 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Stärkt skydd för visselblåsare och utökade krav på arbetsgivare

arbetsratt

Idag den 17 december 2021 blir skyddet starkare för visselblåsare som larmar om missförhållanden på arbetsplatsen i och med att den nya visselblåsarlagen träder i kraft. Den nya lagen är ett resultat av det så kallade visselblåsardirektivet som antogs av Europeiska rådet under 2019.

Bio-Works Technologies biträds av Ramberg Advokater i samband med riktad nyemission om 85 MSEK 

aktiemarknadsratt

Den 8 maj 2021 beslutade styrelsen för Bio-Works Technologies om en riktad nyemission till ett urval av välrenommerade investerare. Beslutet godkändes av extra bolagsstämman den 25 november 2021. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 85 miljoner kronor.

Behöver anställningsavtalen ändras vid hemarbete?

Många arbetsgivare vill erbjuda sina anställda fortsatt möjlighet att arbeta hemifrån efter pandemin och vi får just nu många frågor från våra klienter om vilka regler som gäller. Behöver exempelvis anställningsavtalen ändras?

Otillbörliga handelsmetoder förbjuds vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Den 1 november i år träder den nya lagen (SFS 2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (UTP-lagen) i kraft. Lagen genomför EU-direktivet 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, UTP-direktivet.