Anders Ekborg

DELÄGARE

Anders Ekborg är främst verksam inom bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt, aktiemarknadsrätt och företagsöverlåtelser och arbetar huvudsakligen med ägarledda företag med svensk och internationell verksamhet. Anders har även lång erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning åt noterade och onoterade bolag.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, 2016 –

  • Cederwalls International Law, 2014 – 2016

  • Valbay International AB, 2011 – 2012

  • AB Traction, Chefsjurist 2004 – 2011

  • Jogerheim Advokatbyrå, 2003 – 2004

  • Apoteknologi AS/Internetapoteket AB, 2000-2003

  • Cogent IPC Ltd, London, UK, 1997-2000

Anders är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2017

Telefon: +46 70 748 68 61
E-mail: anders.ekborg@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Aktiemarknadsrätt, Bolagsrätt, M&A och Riskkapital

Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet, 1997
Språk: Svenska, Engelska