Anders Ericsson

DELÄGARE

Anders Ericsson är främst verksam inom Kommersiell Avtalsrätt, Företagsöverlåtelser och IT och arbetar huvudsakligen med rådgivning till svenska och internationella företag vid avtal och transaktioner. Anders har omfattande erfarenhet av att förhandla avtal och att strukturera gränsöverskridande transaktioner. Anders rekommenderas i internationella publikationer: “commended for his ’top-level negotiation skill’”; ”business focused, pragmatic” (Legal 500, Corporate and Commercial; IT and Telecoms, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, Advokat/Partner, 2016-
  • von lode advokat, Advokat/Partner, 2008-2015
  • MAQS Law Firm, Advokat/Partner, 1999-2007
  • Marklund & Co. Advokatbyrå, Biträdande jurist/Advokat, 1994-1999

Uppdrag/publikationer m m

  • Medlem i ICC:s referensgrupp för E-business, IT and Telecom
  • Medlem i ITech Law

Anders är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1998

Telefon: +46 70 852 13 19
E-mail: anders.ericsson@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Kommersiell Avtalsrätt, IT

Utbildning: LL. M. (International Business), University of London 1993, Jur kand, Stockholms Universitet 1991
Språk: Svenska, Engelska