Anna Marthins

ADVOKAT (FÖRÄLDRALEDIG)

Anna Marthins är främst verksam inom tvistelösning och arbetar med civilprocess- och skiljemannarätt. Hon är regelbundet ombud i tvister i domstol och skiljeförfaranden och företräder en mängd olika klienter som bolag, myndigheter och styrelseledamöter inom branscher så som bank och finans, transport, hälso- och sjukvård samt byggindustrin.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, advokat, 2017-
  • Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå, biträdande jurist, 2014-2017
  • Nyköpings tingsrätt, notarietjänstgöring, 2012-2014

Medlemskap

  • Medlem i Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
  • Medlem i Young Arbitrators Sweden (YAS)
  • Medlem i ICAL Alumni Association

Anna är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2017

Telefon: +46 70 514 44 74
E-mail: anna.marthins@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Tvistelösning

Utbildning: Juris magisterexamen i internationell kommersiell skiljemannarätt, Stockholms universitet, 2012
Juris kandidatexamen, Lunds universitet, 2011, LL.B/Erasmus, Kingston University London, Law School, 2009-2010
Språk: Svenska, Engelska