Björn Bergström

DELÄGARE

Björn Bergström har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har arbetat i 15 år som jurist och chef inom staten med fokus på offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt. Björn har en omfattande praktisk erfarenhet av att genomföra alla delar av en offentlig upphandling, genomföra utbildningar och rådgivningsarbete. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer, och tjänsterna omfattar hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen. Björn är frekvent anlitad som ombud i överprövningsprocesser, som rådgivare och som föreläsare. Björn är medförfattare till boken ”Tio principer för en framgångsrik upphandling” som publicerades på Liber förlag 2015.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, Senior Associate, 2015 –
  • Konkurrensverket, Chef Upphandlingsstödsenheten, 2014-2015
  • Sveriges Riksbank, Upphandlingsansvarig, 2012-2014
  • Länsstyrelsen i Stockholms län, Upphandlingschef, 2010-2012
  • VHS Upphandling, Ansvarig juridik/seniorkonsult, 2004-2010
  • Försäkringskassan i Stockholm, Upphandlingschef, 2001-2004

Uppdrag/publikationer m.m.

  • Tio principer för en framgångsrik upphandling, Liber 2015

Björn är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2018

Telefon: +46 70 508 47 68
E-mail: bjorn.bergstrom@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Kommersiell avtalsrätt, Konkurrensrätt, Offentlig upphandling

Utbildning: Jur kand, Uppsala Universitet, 1999
Språk: Svenska, Engelska