Bobby Arash

Bobby Arash

DELÄGARE

Bobby Arash är främst verksam inom Regulatory Compliance, miljörätt, EU-rätt samt finansiering och värdepappersrätt och arbetar huvudsakligen med legala och regulatoriska frågor som berör Life Science och teknikföretag.

Bobby har över 15 års erfarenhet från arbete inom privat och offentlig sektor i EU, USA, Kanada och Sverige. Han bistår såväl privata som offentliga aktörer i legala och regulatoriska frågor som avser säkerhet, miljö och hälsa, samt hantering av de kommersiella och operativa risker som uppstår i samband med regelefterlevnad inom Life Science, teknik- och miljösektorn. Han arbetar även med riskkapitalinvesteringar och regulatoriska frågor för ovan nämnda industrisektorer.

Bobby har tidigare arbetat som juridisk rådgivare, lobbyist och regulatorisk expert hos flera advokatbyråer i såväl Sverige som Bryssel. Han har även erfarenhet från läkemedels- och kemikalieindustrin i USA och Kanada. Bobby har även arbetat som juridisk och regulatorisk rådgivare på EU-kommissionens miljödirektorat och Kemikalieinspektionen.

Erfarenhet

 • Ramberg Advokater, delägare, 2016-
 • von lode advokat, 2013-2015
 • Advokatbyrån Atheo AB, 2011-2013
 • Magnusson Advokatbyrå, 2009-2011
 • Steptoe & Johnsson LLp, 2008-2009
 • SafeLife Corp., 2006-2008
 • EU-kommissionen miljödirektoratet, 2004-2006
 • Kemikalieinspektionen, 2002-2004
 • Robur AB, 2000-2002
 • Avco Bank AB, 1997-2000

Uppdrag/publikationer m.m.

 • Medlem i Svenska föreningen för miljörätt

Bobby Arash är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2011

Telefon: +46 70 888 28 32
E-mail: bobby.arash@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: GDPR, M&A och Riskkapital, Regulatory Compliance

Utbildning: Jur kand, Stockholms Universitet, 2003, Fil.Mag. i molekylärbiologi, Stockholms universitet, 1999
Språk: Svenska, Engelska, Persiska