Emma Johansson

JURIST

Emma Johansson är främst verksam inom Bolagsrätt, M&A samt Kommersiell avtalsrätt. Emma arbetar huvudsakligen med rådgivning till svenska och utländska bolag, bland annat i samband med bolagsrättsliga ärenden, transaktioner och avtal.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, jurist, 2021 –
  • Advokatbyrån Thomas Bodström, juridisk assistent, 2020 – 2021
  • Vittnesstöden Uppsala, vittnesstöd, 2018 – 2020

Telefon: +46 70 666 01 76
E-mail: emma.johansson@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Bolagsrätt, M&A och Kommersiell avtalsrätt

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet, 2021
Språk: Svenska, Engelska