Fanny Wieru

JURIST

Fanny Wieru är främst verksam inom bolags- och aktiemarknadsrätt. Fanny arbetar huvudsakligen med rådgivning till privata och publika bolag bland annat i samband med bolagsstämmor, kapitalanskaffningar, bolagsstyrningsrelaterade ärenden samt informations- och regulatoriska frågor på aktiemarknaden.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, 2019 –
  • Vator Securities AB, 2018 – 2019
  • Finansinspektionen, 2016 – 2018

 

Telefon: +46 70 578 46 02
E-mail: fanny.wielu@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Aktiemarknadsrätt

Utbildning: Jur kand, Uppsala Universitet, 2015
Språk: Svenska, Engelska