Henrik Lindström

DELÄGARE

Henrik Lindström är främst verksam inom Immaterialrätt, Marknadsrätt och, Tvistelösning. Henrik lämnar rådgivning till svenska och internationella företag och har omfattande erfarenheter av intrångsfrågor och strategisk IP-rådgivning. Henrik har företrätt klienter i ett flertal ledande tvister inom området.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, Advokat/Partner 2016-'
  • von lode advokat, Advokat/Partner, 2008-2015
  • MAQS Law Firm, Advokat, 2001-2008
  • Zacco, 2000-2001
  • Patentverket. 1997-2000

Uppdrag/publikationer m m

  • Medlem i ICC.s referensgrupp för immaterialrätt
  • Medlem i SFIR, Svenska föreningen för immaterialrätt
  • Medlem i MARQUES, Regulatory team
  • Medlem I INTA, International Trademark Association

Henrik är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2004

Telefon: +46 70 672 09 24
E-mail: henrik.lindstrom@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Immaterialrätt, Marknadsrätt, Tvistelösning

Utbildning: Jur kand , Lunds Universitet, 1994, Sjörättsinstitutet, Oslo, 1993
Språk: Svenska, Engelska