Ingrid Westin Wallinder

DELÄGARE

Ingrid Westin Wallinder är främst verksam inom rättsområdena aktiemarknadsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser och kommersiell avtalsrätt. Ingrid har mer än 25 års erfarenhet av kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med fokus på företagsöverlåtelser, svenska och internationella affärstransaktioner/projekt och som rådgivare åt såväl börsnoterade som onoterade bolag inom hennes spetskompetensområden aktiemarknadsrätt och bolagsrätt, bl.a. beträffande kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden, noteringar, incitamentsprogram, informationsgivnings- och regulatoriska frågor. Ingrid har också lång erfarenhet av styrelsearbete, bolagsstyrningsfrågor och ”compliance”-frågor i börsnoterade bolag såsom rådgivare, styrelseledamot, styrelsesekreterare, bolagsstämmoordförande och stämmosekreterare.

Erfarenhet

 • Ramberg Advokater, delägare, 2010-
 • Advokatfirman Lindahl (efter samgående med RydinCarlsten Advokatbyrå), delägare, 2002-2010
 • Avesta Sheffield AB, chefsjurist och styrelsesekreterare, 1992-2001
 • Avesta AB, chefsjurist och styrelsesekreterare, 1986-1992
 • Axel Johnson Gruppen/Nordstjernan AB, bolagsjurist, 1984-1986
 • Svea Hovrätt, hovrättsfiskal, 1983-1984
 • Nyköpings tingsrätt, tingsnotarie, 1980-1983

Uppdrag/publikationer m m

 • Styrelseledamot i Uppsala Akademiförvaltnings styrelse, 2001-
 • Styrelsesekreterare i Eniro AB, sekreterare i Eniros revisionsutskott, valberedning och sekreterare/ordförande på bolagsstämmor 2016-2019
 • Styrelsesekreterare i Ratos AB, sekreterare i Ratos revisions- och ersättningsutskott, valberedning och på bolagsstämmor, 2014-2018
 • Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet, ledamot i ersättningsutskottet i Rottneros AB, 2006-2013
 • Skrifter om styrelseansvar.
 • Föredragshållare vid seminarier inom bl a styrelseansvar, bolagsstyrning, ”compliance”-frågor, bolags- och aktiemarknadsrätt, samt avtalsrätt.

Ingrid är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2004

Telefon: +46 70 581 11 52
E-mail: ingrid.westinwallinder@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Aktiemarknadsrätt, Bolagsrätt, Finansiering och Värdepappersrätt, M&A och Riskkapital, Kommersiella avtal

Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet, 1980
Språk: Svenska, Engelska