Jasmine Majander

JURIST 

Jasmine Majander är främst verksam inom aktiemarknadsrätt, bolagsrätt, M&A samt tvistelösning. Jasmine lämnar löpande rådgivning till svenska och internationella företag i samband med kapitalanskaffningar, introduktioner, bolagsstämmor, incitamentsprogram och insiderfrågor. Hon är även tingsmeriterad och har erfarenhet av processföring såväl i domstol som i skiljeförfaranden.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, jurist, 2022 -
  • Eskilstuna tingsrätt, tingsnotarie, 2018 – 2022
  • Legio Advokatfirma, jurist, 2016 - 2017

Telefon: + 46 735 08 78 59
E-mail: jasmine.majander@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Bolagsrätt, M&A, kommersiell avtalsrätt, tvistelösning

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet, 2016
Språk: svenska, engelska