Jennie Hällström

ADVOKAT

Jennie Hällström är främst verksam inom kommersiell avtalsrätt, tvistelösning och privat M&A. Jennie arbetar med rådgivning till svenska och utländska företag samt offentliga aktörer, huvudsakligen i samband med transaktioner och avtal.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, jurist, 2019-
  • Argum AB, jurist, 2018-2019

Telefon: +46 738 08 46 12
E-mail: jennie.hallstrom@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Kommersiell avtalsrätt, tvistelösning och privat M&A

Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet, 2019
Språk: Svenska, Engelska