Johan Palmgren

DELÄGARE

Johan Palmgren är främst verksam inom Kommersiell Avtalsrätt, IT-rätt, Företagsöverlåtelser samt Tvistlösning och arbetar huvudsakligen med rådgivning till svenska och internationella företag vid avtal och transaktioner (såväl börsnoterade som onoterade). Johan har också lång erfarenhet av styrelsearbete och bolagstyrningsfrågor såsom rådgivare, styrelseledamot, styrelseordförande, styrelsesekreterare och bolagsstämmoordförande.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, delägare, 2002 –
  • Ramberg Advokater, jurist, 2000 – 2002
  • Ahlgrens Advokatbyrå, jurist, 1997 – 2000
  • Hovrätten för Övre Norrland/Lycksele tingsrätt, fiskal/assessor, 1994 – 1997
  • Sollefteå tingsrätt, tingsnotarie, 1992 – 1994

Uppdrag/publikationer m m

  • Styrelseordförande i AIK Ishockey AB, 2015 –
  • Styrelseledamot i AIK Ishockeyförening, 2015 –
  • Styrelseordförande i Best of All Worlds, 2013 –
  • Styrelsesekretare i Sol Voltaics AB, 2010 –

Johan är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1999

Telefon: +46 70 937 69 44
E-mail: johan.palmgren@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: IT, Kommersiell avtalsrätt, M&A och Riskkapital, Tvistelösning

Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet, 1992
Språk: Svenska, Engelska