Lars Widhagen

Lars Widhagen

DELÄGARE

Lars Widhagen är främst verksam inom M&A/Riskkapital, bolagsrätt och aktiemarknadsrätt och företräder svenska och internationella uppdragsgivare i samband med förvärv, riskkapitalinvesteringar, kapitalanskaffningar, avyttringar och noteringar.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, delägare, 2010-
  • Advokatfirman Lindahl, delägare, 2000-2010
  • Advokatfirman Lindahl, jurist, 1992-1999

Uppdrag/publikationer m m

  • Styrelseordförande Ramberg Advokater

Lars är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1997

Telefon: +46 70 645 25 00
E-mail: lars.widhagen@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Aktiemarknadsrätt, Bolagsrätt, M&A och Riskkapital

Utbildning: Jur kand, Stockholms Universitet 1991
Språk: Svenska, Engelska