Malin Tiberg

DELÄGARE

Malin Tiberg är främst verksam inom aktiemarknadsrätt, bolagsrätt samt finansiering och värdepappersrätt. Malin har omfattande erfarenhet från rådgivning till klienter i samband med kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden, introduktioner, bolagsstämmor, incitamentsprogram, insiderfrågor, bolagsstyrning och informations- och regulatoriska frågor på aktiemarknaden etc. Hon arbetar även med företagsöverlåtelser.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, advokat, 2006-
  • Bolagsverket, 2002-2006

Malin är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2013

Telefon: +46 70 364 82 08
E-mail: malin.tiberg@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Aktiemarknadsrätt, Bolagsrätt, Finansiering och värdepappersrätt, M&A och Riskkapital

Utbildning: Jur kand, Stockholms Universitet, 2006
Språk: Svenska, Engelska