Mango Kask

DELÄGARE

Mango Kask är främst verksam inom kommersiella avtalsrätt, IT-rätt samt franchising & distributionsrätt och har under hela sin tid som verksam advokat arbetat med detaljhandel och servicesektorn. Mango är också en av de få advokater i Sverige som har en särskild spetskompetens när det gäller franchising. Mango en gedigen erfarenhet när det gäller stora kommersiella avtal och däribland även IT-avtal. Som verksam inom distributionsrätten krävs också goda kunskaper inom konkurrensrätten och då framför allt i frågor som berör de samarbeten som företag har inom detaljhandels- och servicesektorn.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, 2019 -
  • MAQS Advokatbyrå, 2002 – 2018
  • Magnusson Wahlin Advokatbyrå, 1998 - 2002]
  • Dahlman Magnusson Advokatbyrå, 1996 – 1998
  • Advokatfirman NOVA, 1995 – 1996
  • Linköpings Tingsrätt, 1993 - 1995

Mango är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1998

Uppdrag/publikationer m m

  • Föreläsning om Master Franchising på Amerikanska Ambassaden
  • Föreläsning på Stockholms Handelskammares Exportakademi om hur etablera sig i Sverige
  • Årligt återkommande föreläsning på Chalmers/Göteborgs Universitet på kurs för Intellectual Capital Management (ICM) angående franchising
  • Privat anlitad föreläsare i olika sammanhang om franchising och distributionsrätt i allmänhet

Telefon: +46 70 633 42 93
E-mail: mango.kask@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Franchising, IT, Kommersiell avtalsrätt, Sjö- och transporträtt

Utbildning: Jur kand, Stockholms Universitet, 1993
Språk: Svenska, Engelska, Estniska