Maria Hagberg

DELÄGARE

Maria Hagberg har omfattande erfarenhet av arbete med kommersiell avtalsrätt samt nischkompetens inom energirätt. Maria har sedan mer än 15 år biträtt i avtalsförhandlingar och avtalsupprättande inom hela den centrala affärsjuridiken såvitt avser bl.a. tillverkning, inköp, leverans, distribution samt partnerskap och samarbeten. Inom energirättens område har Maria i stor omfattning biträtt med såväl kommersiell som regulatorisk rådgivning inom marknaderna för el, gas och förnybara bränslen på såväl nationell som EU-rättslig basis. Hon biträder svenska och utländska företag samt svenska offentliga aktörer.

Erfarenhet

 • Ramberg Advokater, delägare, 2016 –
 • von lode advokat, delägare, 2008 – 2015
 • MAQS Law Firm Advokatbyrå, biträdande jurist, 2000 – 2007
 • Advokatfirman Wessalu & Partners, biträdande jurist, 1999 – 2000
 • Göta hovrätt, hovrättsfiskal, 1999
 • Mora tingsrätt, tingsnotarie, 1996 -1998

Ranking/ utmärkelser
Maria har under många år rankats som en av Sveriges ledande jurister inom kommersiell avtalsrätt samt energirätt av bland andra

 • Chambers Europe
 • Legal 500

 

Uppdrag/publikationer m m

 • Styrelseledamot i Energinätverk Sverige
 • Medlem i International Bar Association, section on Energy, Environment, Natural Resources and Infrastructure Law
 • Deltar regelbundet som föredragshållare vid seminarier och utbildningar inom bl.a. avtalsrätt och köprätt.

Maria Hagberg är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2002

Telefon: +46 70 237 33 11
E-mail: maria.hagberg@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Energirätt, Kommersiell avtalsrätt

Utbildning: Jur kand, Uppsala Universitet, 1995, Studier i EU-rätt, Katholieke Universitet, Leuven, Belgien 1994 – 1995
Språk: Svenska, Engelska