Pamela Lannerheim Angergård

DELÄGARE

Pamela Lannerheim Angergård är huvudsakligen verksam inom området tvistelösning och företräder klienter i svenska och internationella skiljeförfaranden och tvister i svenska domstolar. Hon har företrätt såväl publika som privata bolag, regeringar, myndigheter, investerare, enskilda aktieägare och styrelseledamöter inom ett antal olika branscher så som energi, transport, läkemedel, hälso- och sjukvård, försäkring, återförsäkring och media. Med flerårig erfarenhet av arbete med bolagsrätt och företagsöverlåtelser arbetar hon regelbundet med olika typer av tvister som uppstår i anslutning till aktieägande, förvärv eller styrelseuppdrag. Hon har även lång erfarenhet av tvister med anknytning till Östeuropa. Pamela utses regelbundet till skiljeman.

Erfarenhet

 • Ramberg Advokater, partner, 2013-
 • Setterwalls Advokatbyrå, jurist, 2000-2012
 • Stockholms tingsrätt, notarie, 2000-2001

Uppdrag/publikationer m m

 • Ledamot i internationella handelskammarens (ICC:s) kommitté för skiljedom (2014-)
 • Ledamot i internationella handelskammarens (ICC:s) nomineringsgrupp av skiljedomare (2018)
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfunds fullmäktige (2012-2018)
 • Styrelseledamot i Swedish Women in Arbitration Network (SWAN) (2013-2018)
 • Styrelseledamot i Sveriges advokatsamfunds Stockholmsavdelning (2012-2017)
 • Föreläsare vid Stockholms universitets masterutbildning i internationell kommersiell skiljemannarätt (ICAL) (2010-2012)
 • An end to unfounded challenges? Global Arbitration Review 2013, Volume 8, Issue 4, p. 34
 • Titan decision overturned, Global Arbitration Review 2010, Volume 5, Issue 6, p. 45

Pamela är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan år 2010

Telefon: +46 70 348 68 08
E-mail: pamela.lannerheim@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Tvistelösning, Försäkringsrätt

Utbildning: Skiljemannautbildning anordnad av the Swedish Arbitration Association (SAA) och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) 2013-2014, Stockholms universitet, jur. kand. 1995-2000,
Lunds universitet, fil. kand. (filosofi, pressvetenskap, statistik) 1990-1994
Språk: Svenska, Engelska