Peter Hedberg

DELÄGARE

Peter Hedberg är främst verksam inom immaterialrätt, marknadsrätt, tvistlösning och kommersiell avtalsrätt. Peter lämnar rådgivning till svenska och internationella bolag och har omfattande erfarenheter av intrångsfrågor och strategisk IP-rådgivning. Peter har företrätt klienter i ett flertal tvister inom såväl immaterialrättsområdet som inom övriga affärsjuridiken.

Erfarenhet

 • Ramberg Advokater, Advokat/Partner 2016-
 • von lode advokat, Advokat/Partner, 2012-2015
 • Brann AB, patentbyrå, Partner 2007-2012
 • Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå, Advokat, 2002-2007
 • Nihlmarks Advokatbyrå, jurist, 1998-2002
 • PRV, Varumärkesjurist, 1997-1998
 • Tingsmeritering Helsingborgs TR, 1994-1996

Uppdrag/publikationer m m

 • Stående skribent hos JP Infonet och tidn. Restauranger & Storkök.
 • Föredragshållare Företagsekonomiska institutet, skolor och institutioner.
 • Medlem i flertalet organisationer såsom INTA, SFIR, SACG.
 • Styrelseledamot i flera mindre bolag och föreningar.

Peter är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2002

Telefon: +46 70 817 17 66
E-mail: peter.hedberg@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Immaterialrätt, Kommersiell avtalsrätt, Marknadsrätt, Tvistelösning

Utbildning: Jur kand, Lunds universitet, 1994
Språk: Svenska, Engelska