Victor Pålsson Lundell

JURIST

Victor Pålsson Lundell är främst verksam inom upphandlingsrätt och kommersiell avtalsrätt och arbetar huvudsakligen med rådgivning till svenska och internationella uppdragsgivare avseende offentliga affärer. Han företräder både upphandlande myndigheter och leverantörer där tjänsterna omfattar hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen. Victor agerar även ombud vid överprövningsprocesser.

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, jurist, 2021 -
  • Bokwall Rislund Advokatbyrå, jurist, 2020 - 2021
  • Ramberg Advokater, jurist, 2018 - 2021
  • Affärsconcept i Stockholm AB, upphandlingskonsult, 2015 - 2018

Telefon: +46 70 777 22 65
E-mail: victor.palssonlundell@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Offentlig upphandling och Kommersiell avtalsrätt

Utbildning: Juristexamen, Lunds universitet, 2015

Språk: Svenska, Engelska