Vi är en fullservicebyrå med spetskompetens inom flera verksamhetsområden.

Vi erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning till företag och offentlig sektor. Rambergs klienter utgörs i huvudsak av svenska och internationella publika och privata bolag, branschorganisationer, svenska försäkringsbolag, riskkapitalfonder, landsting, kommuner, myndigheter och offentliga organisationer liksom offentliga bolag. Vår utgångspunkt är alltid klientens intressen och vi ska vara ett självklart verktyg i klientens verksamhet. Vår rådgivning ska i varje ärende bidra till klientens affär. Juridik för bättre affärer, helt enkelt.

Ramberg Advokater är oberoende, men har ett globalt nätverk av advokatbyråer. Genom detta kan vi uppfylla våra klienters efterfrågan av att snabbt få högkvalitativ juridisk rådgivning i internationella frågor. Detta gör att vi alltid kan anlita den för ärendet mest lämpliga advokatbyrån.

Vi har ett uttalat fokus på att ge våra anställda möjligheter till fördjupning inom de olika verksamhetsområden som efterfrågas av våra klienter. Våra nyanställda biträdande jurister ges därför mycket goda förutsättningar till såväl bred som djup kompetensutveckling under inledningen av karriären. Alla på byrån ska få utvecklas, för juristerna bland annat genom ökat ansvar i ärenden, möjligheter till egen ackvisition och ansvar för nya och gamla klienter.

Som medarbetare hos oss får du möjlighet att verka i en kreativ och intellektuellt utmanande miljö med närmast familjär stämning och god sammanhållning. Precis som med våra klienter ser vi långsiktigt på relationen med våra medarbetare. På kontoret, som ligger centralt i Mood-gallerian, är vi cirka 50 medarbetare som alla är viktiga för verksamhetens framgång.

Genom våra värderingar glädje, engagemang och respekt arbetar vi tillsammans för bättre affärer samt genom sunt förnuft och gemensamt ansvar behandlar och bemöter vi alla med full respekt.