Vi är en fullservicebyrå med spetskompetens inom flera rättsområden och branscher. Vi erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning till företag och offentlig sektor.

Rambergs klienter utgörs i huvudsak av svenska och internationella publika och privata bolag, branschorganisationer, svenska försäkringsbolag, riskkapitalfonder, landsting, kommuner, myndigheter och offentliga organisationer liksom offentliga bolag. Vår utgångspunkt är alltid klientens intressen och vi ska vara ett självklart verktyg i klientens verksamhet. Vår rådgivning ska i varje ärende bidra till klientens affär.

Juridik för bättre affärer, helt enkelt.

OM RAMBERG ADVOKATER

Historia

Per 1 januari 2016 har Ramberg Advokater gått samman med von lode advokat, vilket medfört en omfattande storleksökning som både breddar och vässar erbjudandet av affärsjuridiska tjänster. Vi har kontor i Stockholm.

OM RAMBERG ADVOKATER

Internationellt

Ramberg Advokater är oberoende, men har ett globalt nätverk av advokatbyråer. Genom detta kan vi uppfylla våra klienters efterfrågan av att snabbt få högkvalitativ juridisk rådgivning i internationella frågor. Detta gör att vi alltid kan anlita den för ärendet mest lämpliga advokatbyrån.