TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg Advokater har biträtt Kund-o AB i samband med Standout Capitals investering i bolaget

Ramberg Advokater har biträtt Kund-o AB i samband med att Standout Capital investerar cirka 50 miljoner kronor i bolaget.

Kund-o AB har sedan starten 2010 utvecklat digitala verktyg för kundservice. Bolaget har idag cirka 45 anställda med kontor i både Stockholm och Oslo, och en kundportfölj med cirka 300 företag i Norden.

Ramberg Advokaters team bestod av Lars Widhagenoch Linnéa Lindvall

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg rådgivare i Bambusers företrädesemission

Ramberg Advokater KB har agerat legal rådgivare till Bambuser AB i samband med bolagets företrädesemission om cirka 101,1 miljoner kronor. Emissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 135,3 procent.

Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Från Ramberg deltog huvudsakligen:
Johan Palmgren
Malin Tiberg
Lars Widhagen
Fanny Wieru
Linnéa Lindvall

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg Advokater vinner framgång mot den europeiska kemikaliemyndigheten i två mål om biocidprodukter

Ramberg Advokater genom advokat Bobby Arash har framgångsrikt överklagat och hävt två beslut av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) avseende livsmedel i biocidprodukter vid ECHA:s överklagandenämnd.

De aktuella målen avsåg tillämpningen av EU:s biocidförordning (EU) 528/2012 på livsmedel som lockbete för biocidändamål. ECHA hade i två fall brustit i sina skyldigheter när myndigheten utgick ifrån att livsmedel i lockbete är att betrakta som biocidprodukt och därigenom inkluderat berörd livsmedel som ett existerande verksamt ämne i biocidförordningens översynsprogram. ECHA:s överklagandenämnd återförvisade målen till ECHA för omprövning och fortsatt handläggning.

Advokat Bobby Arash välkomnar överklagandenämndens beslut i dessa mål. Ramberg Advokater ser nu tillsammans med biocidindustrin över möjligheten att driva frågan vidare till EU-domstolen för att ställa krav på EU-kommissionen om en korrekt och ändamålsenligt tillämpning av biocidlagstiftningen.

TIDIGARE UPPDRAG

Signumpriset till Polarn O. Pyret!

Polarn O. Pyret tilldelades i dagarna det prestigefyllda Signumpriset för bästa nordiska varumärkesvård 2019. Stort grattis!

Ramberg Advokater har under många år varit Polarn O. Pyrets rådgivare i varumärkesfrågor och vi är mycket glada att vi tillsammans har kunnat utarbeta effektiva strategier för att förvalta och skydda klientens välkända varumärken.