Vi arbetar regelbundet med rådgivning till klienter i samband med förvärvsfinansiering och refinansiering av egen verksamhet.

Vi biträder även vid såväl privata som publika emissioner av aktier, teckningsoptioner, konvertibler, obligationer och annan värdepappersrelaterad finansiering. Inom värdepappersrätten biträder vi i tillstånds- och anmälningsärenden hos Finansinspektionen. Vi tillhandahåller även rådgivning i regulatoriska frågor som uppkommer i värdepappersbolag, fondbolag och andra företag som står under Finansinspektionens tillsyn.