Ramberg har omfattande erfarenhet av svenska och gränsöverskridande transaktioner såsom företagsöverlåtelser, fusioner och omstruktureringar av såväl noterade som onoterade bolag i de flesta branscher.

Vi företräder svenska och internationella riskkapitalbolag, investmentbolag och andra investerare vid investeringar och andra transaktioner i såväl startup-bolag och andra entreprenörsdrivna tillväxtbolag, som i bolag i senare fas. Vi bistår med löpande rådgivning åt investerarna och deras portföljbolag samt vid exit genom försäljning eller notering. Därutöver företräder vi regelbundet entreprenörer i samband med kapitalanskaffningar.

Vår roll i en transaktion innefattar ofta planerings- och förhandlingsprocesser i den inledande fasen av transaktionen, due diligence-granskning, upprättande och förhandling av avtal samt upprättande av övrig dokumentation som hör till genomförandet av transaktionen. Vi biträder också våra klienter i frågor som har anknytning till transaktioner, såsom konkurrensrättsliga och arbetsrättsliga åtgärder samt finansieringar.

Vår internationella erfarenhet innebär att vi är vana att arbeta i samt koordinera projekt som spänner över flera jurisdiktioner. Ramberg har ett brett globalt kontaktnät av advokater och andra rådgivare som enkelt kan engageras vid behov.

Utöver specialistkunskap inom olika rättsområden som krävs vid transaktioner har vi också god förståelse för affärer och investeringar i stort. En trygghet för klienten är att våra projektteam leds av seniora jurister med lång erfarenhet av komplexa affärer. Detta brukar vara särskilt uppskattat av ägarledda företag och entreprenörer med begränsad transaktionsvana.