Vi biträder privata försäkringsgivare med såväl avtals- och villkorsfrågor som övriga försäkringsrättsliga frågeställningar.

Vi har även lång erfarenhet av arbete inriktat mot att klienten i skaderegleringen tillförsäkras korrekt ersättning genom såväl privata som offentliga försäkringar. Vi biträder i dessa sammanhang klienter i den utomrättsliga skaderegleringen och i tvister med försäkringsbolag och myndigheter i frågor som rör ersättning för sak- avbrotts- eller annan skada för vilken klienten tecknat försäkring.