Vi arbetar med alla typer av frågor med anknytning till personuppgiftshantering och integritetsskydd. Våra jurister har gedigen kunskap inom dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning på området. Exempel på vad vi hjälper till med är att upprätta dokument och interna processer för efterlevande av GDPR samt upprättande, granskning och förhandling av avtal- och avtalsbestämmelser som reglerar hanteringen av personuppgifter. Vidare företräder vi klienter i rättsliga processer och som biträde vid ärenden hos Integritetsskyddsmyndigheten. Våra jurister håller också regelbundet klientanpassade utbildningar inom området. Vi är rådgivare åt såväl privata som offentliga aktörer.