VERKSAMHETSOMRÅDEN

German Desk

Inom ramen för vår ”German Desk” biträder vi löpande våra tysktalande och svenska klienter i gränsöverskridande handels-, avtals- och bolagsrättsliga ärenden. Vår rådgivning består bland annat i gränsöverskridande kommersiell avtalsrätt avseende bl.a. distribution, handelsagentur, franchising m.m. Vår German Desk hanterar bland annat nyetableringar av tysktalande klienters verksamheter i Sverige och biträder löpande byråns tysktalande klienter i deras respektive verksamheter. Våra tyska språkkunskaper underlättar kommunikationen med tysktalande klienter.

Im Rahmen unseres “German Desk” beraten wir sowohl deutschsprachige, als auch schwedische Mandanten in grenzüberschreitenden Fragen betreffend Handelsrecht, Vertragsrecht und Gesellschaftsrecht. Wir beraten unsere Mandanten unter anderem in Hinblick auf grenzüberschreitendes Vertragsrecht, Fragen im Vertrieb und Handelsvertreterrecht, Franchise und vielem mehr. Unser German Desk betreut unter anderem Neugründungen deutscher Unternehmen in Schweden und kümmert sich um deutschsprachige Mandanten mit ihren individuellen Belangen. Unsere Deutschkenntnisse erleichtern die Kommunikation mit unseren deutschsprachigen Mandanten.