Vi arbetar med ett brett område inom immaterialrätten, bl a kommersialisering av patent, varumärken, upphovsrätter, know-how och andra immateriella tillgångar genom samarbets-, licens-, distributions- eller överlåtelseavtal. Vår erfarenhet omfattar även rådgivning rörande immaterialrättsliga strategier, hantering av rättighetsanknutna frågor och beivrande av intrång. Vi förvaltar även små och stora varumärkesportföljer, med rättigheter world wide. IP-gruppen har dessutom stor erfarenhet från såväl myndigheter som patentbyråer.