IT-området kännetecknas av att nya tekniker, produkter, tjänster och affärsidéer utvecklas i snabb takt. Vår erfarenhet inom IT-området omfattar bl a systemupphandling och systemleveranser, e-handel och andra Internetrelaterade frågor, licensiering av programvara samt upplåtande av tjänster baserade på programvara, avtal avseende utveckling av programvara, skydd av persondata samt outsourcing av förvaltning och drift.