En god affär grundar sig på ett väl genomarbetat och noga genomtänkt avtalsupplägg. Våra jurister biträder dagligen bolag såväl som offentlig sektor med juridik för bättre affärer.

Vår gedigna kunskap och erfarenhet inom den kommersiella avtalsrättens område omfattar både svensk och internationell avtalsrätt samt även branschspecifika standardavtal och branschpraxis. Vi upprättar, granskar och förhandlar avtal och har alltid klientens affär i fokus. Vi arbetar bland annat med

 • Distributionsavtal (agentavtal, återförsäljaravtal etc.)
 • Franchiseavtal
 • Försäljnings- och inköpsavtal
 • Leverantörsavtal
 • Tillverkningsavtal
 • Allmänna villkor
 • Licensavtal
 • Sekretessavtal
 • Samarbetsavtal (Joint ventures)
 • Standardavtal
 • Uppdragsavtal
 • Forsknings-och utvecklingsavtal