Inom konkurrensrätten arbetar vi bl a med att granska och analysera affärsrelationer ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, upprätta och granska avtal och affärsstrategier samt biträda vid s k gryningsräder och inför myndigheter och domstolar i tvister med konkurrensrättslig anknytning. Vi genomför även analyser och anmälningar av företagskoncentrationer. Vid gränsöverskridande transaktioner tar vi vid behov hjälp av våra utländska samarbetspartners.

KONKURRENSRÄTT

Kontakt